Vi tror på en korsformet Gud, der elsker os med korsformet kærlighed

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannesevangeliet kapitel 3 Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i ovenstående vers en…

Jesus kom for at vise os, hvem Gud er

Et par kronikker i Kristeligt Dagblad her hen over sommeren, har handlet om noget så centralt som Jesu død på korset. De har begge været gode, og først og fremmest tænker jeg, det er ret fascinerende, at der er plads…

Bibelsyn og Jesussyn

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. [...] Og Ordet blev kød og tog bolig…

Gud er for os. Altid.

Det er ikke lang tid siden, jeg hørte en forkynder prædike følgende til en gudstjeneste: Når et menneske ændrer indstilling til Gud, ændrer Gud indstilling til det menneske. Han har med al sandsynlighed prædiket det mange gange før, for han…